obenrechts

Mangaka auswählen
Haruhi Tono

遠野春日

Homepage

Erschienene Mangas:

- Das wunderbare Leben des Sumito Kayashima (茅島氏の優雅な生活, Kayashimashi no Yuuga na Seikatsu, 2009 - 2012, 3 Bände, ab 2013 bei Carlsen Verlag) (Autor)